Privacy
Uw privacy is gewaarborgd voor, tijdens en na de behandeling. Wij houden met uw toestemming uw verwijzer (vaak huisarts) op de hoogte van het beloop van uw behandeling via intakebrief, behandelplan en ontslagbrief.

Klachten
Wanneer u ontevreden bent over de bejegening of over de behandeling dan proberen wij dit eerst in gesprek met u op te lossen. Wanneer dit niet lukt kunt u te allen tijden een klacht indienden bij de klachtencommissie. Dit kan door een email te sturen naar klachtencie@ggzingeest.nl of per post: 
Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken
Postbus 74077
1070BB Amsterdam
 020-7885140
  Voor het reglement aangaande deze commissie verwijs ik naar onderstaande button.
Algemene leveringsvoorwaarden

Professioneel statuut PDNW

Kwaliteitsstatuut GGZ instelling
Klachtencommissie familie en naastbetrokkenen