Privacy
Uw privacy is gewaarborgd voor, tijdens en na de behandeling. Wij houden met uw toestemming uw verwijzer (vaak huisarts) op de hoogte van het beloop van uw behandeling via intakebrief, behandelplan en ontslagbrief.Algemene leveringsvoorwaarden

Professioneel statuut PDNW

Kwaliteitsstatuut GGZ instelling
Klachtencommissie familie en naastbetrokkenen