Kosten

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de behandeling anders dan het wettelijk (of vrijwillig gekozen hogere) eigen risico. Alle kosten wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Afspraak afzeggen

Het ‘niet tijdig afzeggen van een afspraak’ wordt in rekening gebracht. Helaas is het zo dat het te vaak voorkomt dat er kort voor tijd of soms helemaal niet wordt afgebeld, terwijl wij natuurlijk wel beschikbaar zijn op dat moment en niet meer in staat zijn andere afspraken in te plannen. De regel is dat er €40 in rekening wordt gebracht als er niet 24 uur voor het tijdstip van de afspraak is afgebeld.

Vragenlijsten

Binnen onze praktijkvoering maken wij gebruik van vragenlijsten. Deze kunnen ons helpen het behandelproces te optimaliseren. Via de mail sturen wij u daarom een aantal vragenlijsten met het verzoek om deze in te vullen.
Na afronding van de behandeling kunt u mee doen met ons klanttevredenheidsonderzoek.
De scores van de vragenlijsten worden (daartoe zijn wij verplicht) geanonimiseerd aangeleverd bij een landelijke database. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven. In uw dossier zal hiervan een aantekening worden gemaakt, zodat u hierover niet verder lastig gevallen wordt en niets aan de landelijke database verzonden.


Wachttijd

De wachttijd tussen uw (telefonische) aanmelding en het eerste intakegesprek is op dit moment 10-12 weken. Er is geen wachttijd tussen de intake en de daadwerkelijke behandeling.

Indien de wachttijd oploopt naar 12 weken verwijzen wij door naar de zorgbemiddelaar van uw verzekeraar. Wij ontkomen er dan niet aan aanmeldingen door te zetten naar deze zorgbemiddelaar.