Aanmelden

Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk. In deze verwijzing dient de huisarts onderscheid te maken tussen kortdurende therapie voor enkelvoudige problematiek (BGGZ) en langerdurende therapie voor meer complexe problematiek (SGGZ).

U kunt zich in een beveiligde omgeving aanmelden via onderstaande link:
Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op. Het helpt ons enorm als wij voor het telefonische contact al de verwijsbrief in ons bezit hebben. Bij de digitale aanmelding kunt u de verwijsbrief uploaden (Let op: bij meerdere pagina's graag als één-pdf document inscannen).

In het telefonisch contact zal u gevraagd worden iets meer te vertellen over de reden van uw aanmelding en de hulpvraag. Na aanmelding volgt een intakefase en vervolgens stellen wij, in overleg met u, een behandelplan vast en start het behandelingstraject. 
Aanmelden