Button
  
Wie zijn wij en wat kunnen wij bieden

Wij vinden dat ieder mens een persoonlijke benadering verdient, juist als het gaat om vragen over het geestelijk welzijn. Samen met u zoeken wij een passend antwoord op uw hulpvraag. We werken, op basis van vertrouwelijkheid, aan concrete en blijvende oplossingen, met aandacht voor zingeving en afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Psychotherapiepraktijk De Nieuwe Weg biedt individuele, relatie-, en groepsbehandeling voor mensen met diverse psychische problemen. Intake en behandeling worden gedaan door psychotherapeuten, GZ-psychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Wij bieden specialistische groepsbehandelingen, gericht op het versterken van identiteit, autonomie, zelfbeeld en assertiviteit.
In onze praktijk hebben we twee mannengroepen en een jong-volwassenengroep.

Wij bieden specialistische hulp met een professionele en zorgvuldige benadering.
Onze aanpak is kleinschalig en laagdrempelig. Wij zijn goed bereikbaar en hebben flexibele openingstijden.
We maken onderscheid tussen:
Kortdurende klachtgerichte behandeling gericht op enkelvoudige problematiek.
Langer durende behandeling gericht op complexe problematiek.

         Wij helpen u bijvoorbeeld bij:

  • Identiteits- en persoonlijkheidsproblematiek
  • Depressieve klachten, overspannenheid/burn-out
  • Spanning- en angstklachten
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
  • Traumaverwerking (EMDR)

Aanmelding en informatie

Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk. In deze verwijzing dient de huisarts onderscheid te maken tussen kortdurende therapie voor enkelvoudige problematiek (Basis GGZ) en langer durende therapie voor meer complexe problematiek. (Gespecialiseerde GGZ)
U kunt zich telefonisch aanmelden, maar ook via onze website, waarna contact met u opgenomen wordt. Daarbij zal u gevraagd worden iets te vertellen over de reden van uw aanmelding en de hulpvraag. Na aanmelding volgt een intakefase en vervolgens stellen wij, in overleg met u, een behandelplan vast en start het behandelingstraject.


Mededelingen van de praktijk

Wachttijd

De wachttijd tussen uw (telefonische) aanmelding en het eerste intakegesprek
varieert momenteel tussen de 6 en 8 weken.
Er is geen wachttijd tussen de intake en de daadwerkelijke behandeling.


Kosten

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de behandeling anders dan het wettelijk eigen risico.

Afzeggen afspraken

Het ‘niet tijdig afzeggen van een afspraak’ wordt in rekening gebracht. Helaas is het zo dat het te vaak voorkomt dat er kort voor tijd of soms helemaal niet wordt afgebeld, terwijl wij natuurlijk wel beschikbaar zijn op dat moment en niet meer in staat zijn andere afspraken in te plannen. De regel is dat er €40 in rekening wordt gebracht als er niet 24 uur voor het tijdstip van de afspraak is afgebeld.

Informatie 


  

023 562 6040

info@pdnw.nl