Button
  
Wie zijn wij en wat kunnen wij bieden

Wij vinden dat ieder mens een persoonlijke benadering verdient, juist als het gaat om vragen over het geestelijk welzijn. Samen met u zoeken wij een passend antwoord op uw hulpvraag. We werken, op basis van vertrouwelijkheid, aan concrete en blijvende oplossingen, met aandacht voor zingeving en afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Psychotherapiepraktijk De Nieuwe Weg in Hoofddorp biedt in haar verzorgingsgebied individuele, relatie-, en groepsbehandeling voor mensen met diverse psychische problemen. Intake en behandeling worden gedaan door psychotherapeuten, GZ-psychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Wij bieden specialistische groepsbehandelingen, gericht op het versterken van identiteit, autonomie, zelfbeeld en assertiviteit.
In onze praktijk hebben we twee mannengroepen en een jong-volwassenengroep.

Wij bieden specialistische hulp met een professionele en zorgvuldige benadering, één en ander is geborgd in ons Kwaliteits- en Professioneel statuut.
Onze aanpak is kleinschalig en laagdrempelig. Wij zijn goed bereikbaar en hebben flexibele openingstijden.

We maken onderscheid tussen:
Kortdurende klachtgerichte behandeling gericht op enkelvoudige problematiek.
Langer durende behandeling gericht op complexe problematiek.

         Wij helpen u bijvoorbeeld bij:

  • Identiteits- en persoonlijkheidsproblematiek
  • Depressieve klachten, overspannenheid/burn-out
  • Spanning- en angstklachten
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
  • Traumaverwerking (EMDR)

Tijdens de behandeling wordt afhankelijk van uw probleem gekozen uit een aantal behandelinterventiemethodes (zoveel mogelijk evidence based) waaronder MBT, TFP, interpersoonlijke technieken, CGT en EMDR.
Als onderdeel van de behandeling kan ook e-health ingezet worden (alle modules van tele-psy).

Samenwerking met partners
Wij onderhouden nauw contact met huisartsen, POH-GGZ en met andere GGZ instellingen over o.a. verwijzingscriteria en beloop van de behandeling.

Aanmelding en informatie

Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk. In deze verwijzing dient de huisarts onderscheid te maken tussen kortdurende therapie voor enkelvoudige problematiek (Basis GGZ) en langer durende therapie voor meer complexe problematiek. (Gespecialiseerde GGZ)
U kunt zich in een beveiligde omgeving aanmelden via onderstaande link.

Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op. Het helpt ons enorm als wij voor het telefonische contact al de verwijsbrief in ons bezit hebben. Bij de digitale aanmelding kunt u de verwijsbrief uploaden (Let op: bij meerdere pagina's graag als één-pdf document inscannen).

In het telefonisch contact zal u gevraagd worden iets meer te vertellen over de reden van uw aanmelding en de hulpvraag. Na aanmelding volgt een intakefase en vervolgens stellen wij, in overleg met u, een behandelplan vast en start het behandelingstraject.


Mededelingen van de praktijk

Wachttijd (31-01-2018)

De wachttijd tussen uw (telefonische) aanmelding en het eerste intakegesprek is op dit moment 8 weken. Er is geen wachttijd tussen de intake en de daadwerkelijke behandeling.

Indien de wachttijd oploopt naar 12 weken verwijzen wij door naar de zorgbemiddelaar van uw verzekeraar. Wij ontkomen er dan niet aan aanmeldingen door te zetten naar deze zorgbemiddelaar.
Een lange wachttijd kan ook veroorzaakt worden door een budgettaire beperking van uw verzekeraar. Indien dit het geval is, wordt dit op onze website vermeld.


Kosten

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de behandeling anders dan het wettelijk (of vrijwillig gekozen hogere) eigen risico. Alle kosten wordt vergoed vanuit de Basisverzekering.

Afzeggen afspraken

Het ‘niet tijdig afzeggen van een afspraak’ wordt in rekening gebracht. Helaas is het zo dat het te vaak voorkomt dat er kort voor tijd of soms helemaal niet wordt afgebeld, terwijl wij natuurlijk wel beschikbaar zijn op dat moment en niet meer in staat zijn andere afspraken in te plannen. De regel is dat er €40 in rekening wordt gebracht als er niet 24 uur voor het tijdstip van de afspraak is afgebeld.

Metingen

Binnen onze praktijkvoering maken wij gebruik van vragenlijsten. Deze kunnen ons helpen het behandelproces te optimaliseren. Via de mail sturen wij u daarom een aantal vragenlijsten met het verzoek om deze in te vullen.
Na afronding van de behandeling kunt u mee doen met ons klanttevredenheidsonderzoek.
De scores van de vragenlijsten worden (daartoe zijn wij verplicht) geanonimiseerd aangeleverd bij een landelijke database. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven. In uw dossier zal hiervan een aantekening worden gemaakt, zodat u hierover niet verder lastig gevallen wordt en niets aan de landelijke database verzonden.

Privacy en informatie aan derden

Uw privacy is gewaarborgd voor, tijdens en na de behandeling. Wij houden met uw toestemming uw verwijzer (vaak huisarts) op de hoogte van het beloop van uw behandeling via intakebrief, behandelplan en ontslagbrief.


Informatie 


  

023 562 6040

info@pdnw.nl